PALVELUT

Tutustu tarjontaani! Laajemmissa kokonaisuuksissa on mahdollista hyödyntää yhteistyöverkostojani. Useimmiten asiakkaani laativat tekstisisällöt itse, mutta laadin myös jonkin verran tekstisisältöjä. Laajemmat copy-palvelut sekä valokuvaus ovat käärittävissä samaan pakettiin yhteistyöverkostoni ansiosta. 

JULKAISUN TAITTO

Kirjan ja lehden taitto, esitteen tai kuvaston taitto. Taitan lehden valmiille layoutille tai suunnittelen sen alusta asti. 

Kirjan taitto voi sisältää pelkkää tekstiä ja otsikoita, tai niiden lisäksi kuvia. Suunnittelen materiaalin tapauksesta riippuen. Jos kirjaan tulee kuvia, paperin valintaan kiinnitetään erityistä huomiota. 

GRAAFINEN SUUNNITTELU

Logon, yritysilmeen tai markkinointimateriaalin suunnittelu. 

Mikä kuvastaa juuri sinun yritystäsi tai yhteisöäsi parhaiten? Millaisen mielikuvan haluat välittää ulospäin toiminnastasi? Tai miten tavoitat viestinnälläsi ne ihmiset, jotka haluat tavoittaa? Tällaisiin kysymyksiin graafisella suunnittelulla pyritään löytämään vastauksia. Sen takia yhteistyössämme vastavuoroisuus ja hyvä kommunikaatio on tärkeää.

PS. Katso etusivulta työn eri vaiheet!

KUVITUKSET

Kuvituksia tarvitaan moneen erilaiseen tilanteeseen. Nettisivuille, kirjaan, lehteen, esitteeseen, mainokseen, painikkeisiin, lahjakassiin, lahjapaperiin, pöytätablettiin jne. Kuvitukset voivat olla myös osa yrityksen visuaalista kieltä.

Teen kuvituksia Photoshopilla, akvarelleilla, kynäpiirroksina, vektorigrafiikkana ja näiden erilaisina yhdistelminä.

WORDPRESS-KOTISIVUT

Tärkeimpiä asioita kotisivuissasi ovat informatiivisuus ja käyttäjäystävällisyys. Sivusto kertoo vierailijalle heti alkuun lyhyesti ja ytimekkäästi, mitä tarjoat. Tärkeimmät toiminnot, kuten esimerkiksi yhteystiedot, ovat käden ulottuvilla ilman useita klikkailuja tai pitkää skrollausta. Teksti- ja kuvasisältöihin on syytä aina kiinnittää huomiota, jotta sivusto saisi mahdollisimman paljon tuloksia hakukoneissa.

Teen sivustot WordPressillä. Verkkokaupat tehdään WooCommerce-alustalle.

Mukaan saat tarvittaessa domainin, webhotellin ja päivityspalvelun sekä teknisen tuen.

ESIMERKKI: HAJUSTEETON ARKI -VERKKOKAUPPA

WordPress-kotisivut